07 Faktorer för att göra ditt företag investerare-attraktivt

Dubai är en av de mest blomstrande städerna i världen. I staden finns många entreprenörer som är intresserade av att investera och utöka sin verksamhet. Så det råder ingen tvekan om det faktum att om du letar efter några extra pengar till din verksamhet kan du ta dig till investerare i Dubai. Men varför kommer de att investera i ditt företag om det inte är tilltalande? Följ nedanstående tips för att göra ditt företag attraktivt för Dubai-investerare.

Identifiera ditt potential

Innan du börjar din sökning efter investerare måste du förstå hur mycket fördelar ditt företag kan ge dem.

Det är alltid tillrådligt att förstå din genomförbarhet och ställa rätt förväntningar för investerarna. Bestäm också din kapitalstruktur och gör rätt beräkningar om hur mycket kapital du behöver för investeringar.

Välj en produkt efterfrågan

Varför kommer någon att investera i en produkt som inte är efterfrågad? Så undersöka Dubai marknaden och kolla in den produkt som efterfrågas av kunderna för att få investerare. För att göra produkten eller tjänsten mer lovande kan du göra den mer innovativ.

Ju större marknadsandel för produkten, desto mer har förmågan att uppfylla kundernas önskemål, desto mer kapabel är det att lösa användarproblem, desto mer är det attraktivt för investerare i Dubai.

Men att bara presentera en affärsplan med alla dessa idéer till en investerare räcker inte; Du måste underbygga dessa punkter genom statistik och data. Engagera ett konsultföretag som kan utföra denna analys på dina vägnar och hjälpa dig att få en konkret affärsplan.

Se till att ditt företag följer lokala regler och förordningar

Dubai är en stad med mycket lokal och utländsk befolkning.

Även om affärer är lukrativa här, är regeringens regler och förordningar relaterade till handel mycket stränga. Har alla nödvändiga tillstånd, en detaljerad analys av lagkraven redo att övertyga Dubai-investerare att investera i ditt företag.

Om detta är för komplicerat för dig, finns det flera tillsynsmyndigheter på plats som kan se till att ditt företag följer Dubai regler och förordningar.

Gå till professionella revisioner

Varje investerare letar efter ett disciplinerat och professionellt företag att investera. Att hålla regelbundna finansiella poster och gå för revisioner är en återspegling av professionella standarder och integritet.

Investerare föredrar att gå igenom siffrorna som nämns i revisionerna innan de fattar något investeringsbeslut eftersom det ger dem en bild av hur framtiden för deras investering kommer att bli.

Eftersom alla typer av fel i de finansiella rapporterna kan vara skadliga för investeringarna, använd experthjälp vid dessa granskningar.

Ha ett bra team

Investeraren kommer bara att investera i verksamheten och kommer helt bero på dig och ditt team för vinst. Detta är anledningen till att investerare är mycket bekymrade över teamets kompetensnivå och du måste ha en blandning av erfarenhet och energi i ditt företag för att locka de bästa investerarna i Dubai.

Förutom dessa grundläggande färdigheter, bör ditt team också ha ledarskapsförmåga, affärsskicklighet, problemlösning och förmåga att ta ägande.

Hur ser du till att ditt team är självförsörjande? Det finns flera bra konsultföretag som kan besöka ditt företag och tillhandahålla intern utbildning för att tillföra dessa färdigheter till dina anställda.

Gå på fältet

Du kan inte vinna över de bästa investerarna i Dubai bara med få styrelsemöten. Investerarna måste hitta dig intresserad och aktiv i din verksamhet för att investera. För detta måste du utföra mer on-field operationer, som att få seminarier, organisera företagsevenemang och sista biten, inte minst; sprida nyheterna om ditt företag på webbplatser för sociala nätverk.

Ju mer du gör ditt företag synligt för investerare, desto större utbud av investeringar i Dubai.

Det är inte lätt att organisera evenemang och skicka representanter vid varje seminarium. Av detta skäl är det alltid tillrådligt att du engagerar en tredjepartskonsult för att hjälpa dig med händelseshanteringsdelen av ditt företag.

Kortlista potentiella investerare

Nu är det inget att ordna möten med alla investerare i Dubai. Eftersom du redan är medveten om hur mycket pengar du vill investera och även den produkt du vill investera i, kortlägg investerarna enligt kraven.

För att välja rätt investerare måste du tillgripa affärsnätverk och marknadsundersökningar, som behöver expertis och också är en tidskrävande uppgift. Så lägg ut denna avgörande uppgift till ett konsultföretag och få en lista över bästa investerare i Dubai.

Det är svårt att få kunder på dagens konkurrensutsatta marknad, men att få bra investerare i Dubai är inte mindre. Det är en lång och tröttsam process om du inte har någon expertassistans i handen. Så involvera ett konsultföretag, kartlägga en plan för att samordna med investerare och få ditt företag att gå i ett av de hetaste affärsområdena i världen, Dubai.

För att läsa fler ämnen relaterade till "Business Management", "SOP" & "Franchise", se: YRC Bloggar.